KKK Katechizm Kościoła Katolickiego articles

Priest HandsPriest reading during baptism.? Uploaded bydcubillas sxc hu

Jak celebruje się sakrament chrztu?, KKK 1229-1245

Jak celebruje się sakrament chrztu?, KKK 1229-1245

III. Jak celebruje się sakrament chrztu? Wtajemniczenie chrześcijańskie 1229 Gdy ktoś chciał stać się chrześcijaninem, musiał – od czasów apostolskich – przejść pewną drogę i wtajemniczenie złożone z wielu etapów. Można tę drogę przejść szybciej lub wolniej. Zawsze powinna ona zawierać kilka istotnych elementów: głoszenie słowa, przyjęcie Ewangelii, które pociąga za sobą nawrócenie, wyznanie wiary, chrzest, wylanie Ducha Świętego, dostęp do Komunii eucharystycznej.…
Top