KKK Katechizm Kościoła Katolickiego articles

fot.wikipedia 103II. Original uploader was 103II 8 July 2005 at de.wikipedia

Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest. KKK 1213-1222

Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest. KKK 1213-1222

Rozdział pierwszy SAKRAMENTY WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO 1212 Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia są fundamentami całego życia chrześcijańskiego. “Uczestnictwo w Boskiej naturze, które ludzie otrzymują w darze przez łaskę Chrystusa, objawia pewną analogię do powstania, rozwoju i wzrostu życia naturalnego. Wierni odrodzeni przez chrzest, zostają umocnieni przez sakrament bierzmowania, a w Eucharystii otrzymują pokarm życia wiecznego.…
Baptism Uploaded by bjearwicke sxc hu

Kto może chrzcić? Konieczność chrztu, KKK 1256-1261

V. Kto może chrzcić? 1256 Zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup i prezbiter, a w Kościele łacińskim także diakon 45 . W razie konieczności może ochrzcić każda osoba nawet nieochrzczona, mająca wymaganą intencję, używając trynitarnej formuły chrzcielnej. Wymagana intencja polega na tym, aby chcieć uczynić to, co czyni Kościół, gdy chrzci, i zastosować trynitarną formułę chrzcielną.…
Top