Chrzest articles

baptism-stone with flowers and water cup - in the background the jesus - vision? Uploaded byforst747 sxc hu

Chrzest – Konstytucja o Liturgii Świętej ?Sacrosanctum concilium?

Chrzest – Konstytucja o Liturgii Świętej ?Sacrosanctum concilium?

Konstytucja o Liturgii Świętej ?Sacrosanctum concilium? KL 6. Dlatego jak Ojciec posłał Chrystusa, tak i On posłał Apostołów, których napełnił Duchem Świętym nie tylko po to, aby głosząc Ewangelię wszystkiemu stworzeniu, zwiastowali, że Syn Boży swoją śmiercią i zmartwychwstaniem wyrwał nas z mocy szatana i uwolnił od śmierci oraz przeniósł do królestwa Ojca, lecz także po to, aby ogłaszane dzieło zbawienia sprawowali przez Ofiarę i sakramenty, stanowiące ośrodek całego życia liturgicznego.…
fot.wikipedia 103II. Original uploader was 103II 8 July 2005 at de.wikipedia

Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest. KKK 1213-1222

Rozdział pierwszy SAKRAMENTY WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO 1212 Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia są fundamentami całego życia chrześcijańskiego. “Uczestnictwo w Boskiej naturze, które ludzie otrzymują w darze przez łaskę Chrystusa, objawia pewną analogię do powstania, rozwoju i wzrostu życia naturalnego. Wierni odrodzeni przez chrzest, zostają umocnieni przez sakrament bierzmowania, a w Eucharystii otrzymują pokarm życia wiecznego.…
Baptism Uploaded by bjearwicke sxc hu

Kto może chrzcić? Konieczność chrztu, KKK 1256-1261

V. Kto może chrzcić? 1256 Zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup i prezbiter, a w Kościele łacińskim także diakon 45 . W razie konieczności może ochrzcić każda osoba nawet nieochrzczona, mająca wymaganą intencję, używając trynitarnej formuły chrzcielnej. Wymagana intencja polega na tym, aby chcieć uczynić to, co czyni Kościół, gdy chrzci, i zastosować trynitarną formułę chrzcielną.…
Top