Chrzest Rodzice chrzestni

Przygotowania: jakie dokumenty do chrztu?

fot.wikipedia 103II. Original uploader was 103II 8 July 2005 at de.wikipedia

Chrzty

Zazwyczaj Sakramentu Chrztu św. sprawowany jest w udzielamy w 1. niedzielę miesiąca – zależnie od parafii i najczęściej na osobnej Mszy św.

W niektórych miejsach obowiązująca jest katecheza / nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych. Na spotkaniu tym omawiana jest pokrótce teologia chrztu oraz sprawy techniczne związane z uroczystością chrztu. Rodzice i chrzestni składają podpisy w Księgach Chrztu, uzupełniają ewentualnie brakujące dane.

Chrzest w kancelarii parafialnej zgłasza ojciec lub matka dziecka.

Wymagane w kancelarii parafialnej dokumenty do chrztu:

1. Akt urodzenia dziecka z USC (Urzędu Stanu Cywilnego)

2. Dane rodziców i rodziców chrzestnych (adres zamieszkania, wiek oraz zaświadczenie, że może być ojcem lub matką chrzestnym/ą jeżeli pochodzi z innej parafii). Konieczny dowód osobisty matki lub ojca.

3. Świadectwo ślubu kościelnego, jeśli odbył się poza naszą parafią (wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców)

4. Zaświadczenia rodziców chrzestnych wystawione przez parafię miejsca ich zamieszkania (nie zameldowania) – zaświadczenie wydawane przez parafię zamieszkania rodzica chrzestnego, potwierdzające, że dana osoba jest w stanie pełnić rolę matki lub też ojca chrzestnego

5. Do udzielenia chrztu dziecka z innej parafii potrzebna jest zgoda proboszcza danej parafii.

6. W przypadku, gdy rodzice dziecka nie mają ślubu kościelnego czy cywilnego, lub dziecko zgłasza samotnie wychowująca matka należy złożyć pisemną deklarację o dopilnowaniu wychowania w duchu katolickim, aż do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

7. Wydawane są kartki do spowiedzi dla rodziców i chrzestnych.

6. Pragnienie Chrztu i niezbędne dokumenty powinno się zgłaszać na miesiąc przed planowanym terminem (można wcześniej) / tydzień.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #aby   #bia   #chrze   #chrzest   #chrztu   #ciele   #eli   #enia   #imi   #inne   #jest

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *